Flytt av hälsovetenskap från Boden till Luleå utreds

En enig styrelse för Luleå tekniska universitet beslutade på fredagen att utreda de verksamhetsmässiga konsekvenserna av en flytt av Institutionen för hälsovetenskap från Boden till Luleå.

Frågan om en flyttning av institutionen för hälsovetenskap ska utredas mer. Dessutom ska det bli samråd med olika intressenter i frågan, bland andra företrädare för Bodens och Luleå kommuner och landstinget.

Definitivt beslut tas av styrelsen den 11 maj, men redan nu säger styrelseordföranden Anders Sundström att det finns starka skäl att flytta Institutionen, bland att minska kostnaderna för lokaler och administration och därmed få mer resurser till forskningen och utbildningen.