Platsbrist gör att syskon hamnar på olika förskolor

Köerna inom barnomsorgen i Luleå växer och barnfamiljerna har svårt att få in yngre syskon på samma avdelning som de äldre syskonen går på. Det beror på att Luleå kommun har tagit bort syskonförturerna på dagis.

Christer och Linda Björnfot känner sig tvingade att tacka nej till erbjuden plats, för Gustavs lillasyster Ella erbjuds plats i en annan stadsdel på en annan förskola än den Gustav går på.
- Det är ohållbart att ha barnen på olika förskolor, så vi får fortsätta att pussla för att få ihop det hela, säger Linda Björnfot.
Det finns idag många barn i alla bostadsområden och köerna till dagisplatserna växer. En av anledningarna är att barn får vara kvar på dagis när de får syskon. Det är endast barn med behov av särskilt stöd som idag kan få förtur.
- Det var av rättviseskäl som alla andra typer av förturer togs bort, för annars skulle förstföderskor kanske aldrig få dagisplatser, säger Ann-Marie Winkler-Callin på barn och utbildningsförvaltningen, som garanterar dagisplats inom tre månader.
Först till hösten när skolan startar kommer det att bli många platser tillgängliga på daghemmen.