Luleå kommun köper mark för kommande hamnsatsningen

Ett av de första konkreta stegen har nu tagits i det stora arbetet att omvandla Luleå hamn till landets tredje största hamn. Det är Luleå kommun som köpt in en tomt som ska vara del i det utvidgade, nya hamnområdet som ska stå klart år 2020.

– Ja, det du ser rakt framför dig, bortom Victoriahamnen som vi ser just nu, så kommer vi alltså bygga den här nya hamndelen, "Skvampen". Där man då bygger en helt ny djuphamn, förklarar hamnchefen Roger Danell.

Djuphamnen på närmare 17 meters djup är en av delarna i det nya upplägget. Enorma massor av sjöbotten ska muddras under de kommande åren och det behövs också ett sammanhållet, större lastnings- och lossningsområde i hamnområdet och där är den nyinköpta fastigheten är en liten, liten pusselbit.

– Ja, tanken är att fördubbla fram till år 2020 vad det gäller godsvolym, säger Roger Danell.

För en månad sedan blev det formellt klart att själva projekteringen på närmare 70 miljoner, förberedelserna om hur själva utbyggnaden ska kunna gå till, blir av. Enligt hamnchefen är man nu också i full gång.

Nästa stora steg handlar om att få alla utbyggnadsplanerna prövade och godkända av Miljödomstolen. Först därefter kan man någon gång under år 2016 ansöka hos regeringen och EU om att få loss ungefärliga 1,6 miljarder till projektet för att börja muddringen och anläggandet av den nya hamndelen vid "Skvampen".