Karl Petersen och Annika Eriksson presenterade sin sista budget

Idag presenterade socialdemokraterna och miljöpartiet sin sista gemensamma budget för Luleå kommun under den här mandatperioden.

Nytt är att:

* Skolan får en halv miljon kronor per år för att satsa på ekologisk mat.

* Luleå Lokaltrafik får 700 000 kronor till ett försök med en ny busslinje till flygflottiljen F 21, under 2014.

* Hamnfestivalen får 200 000 kronor/år.

* Tjejjoren får 500 000 kronor/år.

* BD Pop får större budget, på 300 000 kronor/år.

* Kulturnatten blir ett permanent inslag, med en budget på 200 000 kronor.

* Kommunen går in och delfinansierierar en proffessur vid Teaterhögskolan med en halv miljon kronor.

Budgeten presenterades av Karl Petersen (S) och Annika Eriksson (Mp). Det är den sista budget som de lägger tillsammans. Båda två har valt att inte fortsätta som gruppledare för sina respektive partier nästa mandatperiod.

Miljöpartiets gruppledare Annika Eriksson säger att hon särskilt gläds över att man är överens med socialdemokraterna om att satsa på ekologisk skolmat och på kollektivtrafiken.

Sedan tidigare är man också överens om ökade ramar till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, samt kollektivtrafiken. I överenskommelsen ingår också 5 miljoner extra till ökade it-satsningar inom skolan.