Samarbete över gränserna ska stoppa mårdhunden

1:14 min

Arbetet med att stoppa mårdhundens framfart i Norden har tagit ett nytt steg. Nu har Sveriges, Finlands och Norges regeringar skrivit under en avsiktsförklaring om att förhindra mårdhundens spridning med ett långsiktigt och gemensamt finansierat samarbete.

Djuret utgör ett hot mot den biologiska mångfalden i Norden, och Fredrik Dahl, som leder det svenska mårdhundsprojektet, gläds åt avsiktsförklaringen.

– Just den långsiktiga finansieringen i alla länder har inte varit självklar tidigare.

Enligt Fredrik Dahl så är samarbete över gränserna en förutsättning för att mårdhunden ska kunna stoppas.

– Skulle vi sluta med förvaltningen idag skulle vi på fem år gå från ett hundratal djur till 600 djur. Och på 15 år skulle vi ha uppemot 10 000 djur i Sverige.

Förutom att mårdhunden hotar den biologiska mångfalden, så finns också risk för spridning av farliga sjukdomar.

– Till exempel skulle rabies spridas som en löpeld om mårdhunden kom in i landet, säger Fredrik Dahl.