Kiruna kommun går in som delägare i nytt bosdtadsbolag

Kiruna kommun går in som delägare i Flexibla bostäder i Kiruna AB. Det beslutade kommunfullmäktige igår. Ägarandelen blir 24,5 procent.

Enligt kommunen är det sedan tidigare klart att LKAB också blir delägare i det nya bostadsbolaget.

Det nya bolaget kommer till största delen ägas av moderbolaget Flexibla bostäder Nord, som ägs av Inlandsinnovation, Sparbanken Nord och Partner Invest Norr.