Vänsterpartiet vill satsa på feministiskt självförsvar

1:17 min

Många kvinnor känner sig rädda och otrygga när de rör sig i den offentliga miljön. Inte minst på kvällar och nätter är det många kvinnor som drar sig för att gå ut, åtminstone ensamma.

Att kvinnor inte vågar ta plats i det offentliga rummet på samma sätt som män, det är något som Vänsterpartiet i Luleå vill råda bot på. I sitt förslag till budget för 2014 föreslår man därför att kommunen ska satsa på ett treårigt projekt där kvinnor får lära sig feministiskt självförsvar.

– Vi tror att många kvinnor skulle må bra av att stärka sitt självförtroende. Projektet skulle exempelvis kunna vända sig till grupper av kvinnor som arbetar natt, eller har andra utsatta arbeten, säger Vänsterpartiets gruppledare i Luleå, Nina Berggård.

– Kvinnor måste kunna röra sig på offentliga platser på samma villkor som män, det här är en fråga om hälsa och säkerhet, något som är viktigt för alla.

Två av dem som redan i dag håller kurser i feministiskt självförsvar i Vänsterpartiets regi är Elin Hagman och Hanna Goding.

– Många kvinnor behöver stärka sitt självförtroende och att få göra det i en miljö och i en grupp med enbart kvinnor är viktigt. Ofta inser man att man inte är ensam om sin osäkerhet och man kan dela med sig av erfarenheter som man kanske inte pratat med någon annan om, säger Elin Hagman, som förutom att lära ut självförsvar också sitter i fullmäktige för Vänsterpartiet i Luleå.

Feministiskt självförsvar vilar på en feministisk analys och förutom att lära sig ta plats, få prova på hur det är att skrika NEJ! när någon rör vid en på ett sätt som inte känns bra, får deltagarna i självförsvarskurserna också lära sig känna igen de olika härskartekniker som kan leda till att kvinnor känner sig otrygga och osäkra.

Och att det behövs den här typen av kurser - det är Elin Hagman och Hanna Goding helt övertygade om.

– Så länge det sker sexuella övergrepp och våldtäkter är jag övertygad om att det behövs, säger Elin Hagman.