Norrbotten

Militären kan behöva förhandla med samebyar

2:00 min

Många militärövningar hålls i Sápmi, men det är inte alltid samebyarna tillfrågas innan övningar genomförs i deras områden. Men om förslaget till nordisk samekonvention antas skulle försvaret i framtiden behöva förhandla med de samer som drabbas av övningarna.