Bemanningsanställda mer utsatta

Anställda i bemanningsföretag riskerar i högre grad att utsättas för psykosocial ohälsa än andra grupper på arbetsmarknaden, visar en rapport från Arbetsmiljöverket.

Trots att de inhyrda kan ha en fast anställning upplever de inte att de är trygga i sina anställningar. De är också mindre tillfredsställda med sitt arbete och känner sig mindre självständiga.

Dessutom är inhyrd personal vanligt i branscher med riskfyllda arbeten, vilket gör risken att skadas på jobbet högre.