Friskolan i Vuollerim vill ha hjälp från Jokkmokks kommun

Än en gång vänder sig Vuollerims Friskola till Jokkmokks kommun med en förfrågan om leveranser av skolluncher.

Anledningen är att förra leverantören gått i konkurs och att friskolan -  trots annonsering i pressen - inte fått ett enda anbud eller samtal från någon tänkbar leverantör.

Under september levererade kommunen luncher tillfälligt under tiden som friskolan sökte ny leverantör.

Idag köper friskolan lunchkuponger så att  eleverna kan äta i kommunens skola, som ligger på andra sidan gatan.

För att få ned kostnaderna vänder sig friskolan än en gång till kommunen, säger friskolans ordförande Britta Olsson.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska behandla förfrågan på måndag.

Vid höstterminsstarten sa kommunledningen nej till leveranser, för att undvika att konkurrera ut privata företag, säger Anna-Greta Kvickström (S) som är arbetsutskottets vice ordförande.