Boden

Vattenläcka stängde skolan i Heden

Barnen som går på Hedens skola i Boden har skickats hem idag. Anledningen är en läcka på huvudvattenledningen till Heden och omkringliggande byar.

– Reparatörerna har lokaliserat läckan och har påbörjat reparationsarbetet. Ledningen har gått rakt av, säger Tony Bexelius, produktionsledare på VA-avdelningen i Boden.

Sent i eftermiddag eller senare ikväll släpps vattnet på men inte med full styrka till en början.

– Vattnet kan vara missfärgat till en början, säger Tony Bexelius.

Det har också uppstått en läcka på en matarledning vid Winternet.

Om den ledningen behöver stängas blir det nattetid.