Fallet Vachareeya Bangsuan

Tingsrätten anser 22-åringen skyldig till mord

1:36 min

Luleå tingsrätt anser att bevisningen är tillräcklig för att döma 22-åringen för mordet på Bodenkvinnan Vatchareeya Bangsuan. Innan dom ska han genomgå en rättspsykiatrisk utredning och sitta fortsatt häktad.

Tingsrätten har under måndagen fortsatt överläggningarna efter mordrättgången i fallet Vachareeya Bangsuan som avslutades i fredags.

I ett pressmeddelande skriver tingsrätten att "övertygande bevisning förebringats om att den tilltalade begått åtalad gärning.

Tingsrätten har konstaterat att det är behövligt med en rättspsykiatrisk utredning för att bedöma valet av påföljd och beslutat att den tilltalade ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning för att klarlägga om han begått gärningen under påverkan av en psykisk störning och om det därför finns hinder mot att döma honom till fängelse samt om det finns förutsättningar att lämna över honom till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Tingsrätten har också beslutat att den tilltalade även fortsättningsvis ska vara häktad.

Det begärda utlåtandet ska avges inom fyra veckor från det att beslutet om undersökning kommit in till undersökningsenheten. När utlåtandet inkommit till tingsrätten kommer målet att sättas ut till fortsatt huvudförhandling."

22-åringens försvarsadvokat Bo Forssberg kommenterar beslutet direkt efter att han tagit del av det.

– Det förstås ett väldigt tråkigt besked. Jag tycker fortfarande att bevisen är tunna.

Han har ännu inte hunnit prata med sin klient och inte bestämt om de ska överklaga eller inte.

– Men det naturliga är att en sådan här dom överklagas, säger Bo Forssberg.

Den 20-åriga kvinnan försvann i början av maj, efter att ha varit hemma hos 22-åringen och pluggat. Kroppsdelar hittades sedan i ett ödehus och i skogen i närheten.

Åklagarna har inte kunna säga något om var mordet har skett. Starka bevis har varit en stor blodfläck i mannens bevis, och blodig tejp som hittades i kvinnans hår samt i mannens lägenhet.