Luleå

Mer elevinflytande i skolan är viktigt

1:25 min

Hur ska eleverna få mer inflytande över sin utbildning? Det är en av frågorna som kommer att diskuteras i dag under skolinspektionens dag.

Om eleverna får bestämma så blir skolan lite bättre om elevinflytandet ökar.

– Elever förstår vad andra elever vill ha, säger Sabrina Hugh som går i nian på Hertsöskolan i Luleå.

En fråga som elevrådet på Hertsöskolan drivit extra hårt i år är skolmaten och arbetet gav resultat, de fick igenom sina önskemål.

Eleverna ville bland annat att riset skulle saltas mindre och att grönsakerna skulle serveras var för sig istället för att blandas. Enkla saker för skolan att förändra som samtidigt gör elevernas arbetsmiljö mycket bättre.

- När de är med i elevrådet lyfter de frågor som de vill förändra och förbättra på skolan. Vi lärare har jättemycket att lära oss av eleverna, säger resurspedagogen Linda Larsson på Hertsöskolan.

I skolinspektionens enkät som presenteras i dag pekar de bland annat på ett område som behöver förbättras. I enkäten uppger en av tre elever att de har lite inflytande över sin egen utbildning. Men för att eleverna ska känna sig hörda har rådet möten direkt med rektorn.

- Det är en skola som är till för eleverna. Det är de som ska trivas på skolan och lärarna finns till för att eleverna ska lyckas. Tillsammans ska de nå högsta resultat, säger resurspedagogen Linda Larsson.