Skatten i Boden höjs med 25 öre nästa år

Kommunens politiker kunde inte enas igår om mer än att man ska satsa på äldreomsorgen och tillföra mer resurser. Majoriteten ville höja skatten, medan oppositionen ville använda andra resurser.

Moderaten och det tidigare kommunalrådet Olle Lindström är en av de som inte röstade för en skattehöjning.

- Det finns andra möjligheter. Istället för att höja skatten hade vi kunnat använda resultatutjämningsfonden eller så hade vi kunnat omprioritera i kommunens budget på totalt 1,9 miljarder kronor. Det finns all anledning att se över andra saker som de ständiga underskotten i socialbudgeten, säger han.

Beslutet innebär att den nya skattesatsen i Boden från den 1 januari blir 22 kronor och 60 öre.