Strömlösa efter stormen kan få ersättning

En del av de kunder som drabbades av helgens strömavbrott i samband med stormen Hilde kommer att få ersättning av sina elbolag. Men det ser olika ut beroende på vilken elleverantör man har.

De elkunder som får sin ström av Vattenfall och som i samband med helgens storm drabbades av elavbrott som varade mellan 6-12 timmar får en kompensation på 300 kronor.

Var man dessutom varit strömlös under en sammanhängande period om minst tolv timmar utgår dessutom avbrottsersättning enligt bestämmelser i ellagen. Nivån på ersättningen påverkas av en tid, det vill säga det antalet timmar man varit utan ström.

Även Skellefteå kraft kommer att ersätta sina kunder, men då endast för avbrott i mer än tolv timmar som regleras i ellagen.

Piteå energi hade drygt 1 000 kunder som drabbades av elavbrott, då träd föll över ledningarna. Men ingen av de kommer att få någon ersättning, då strömavbrottet endast varade i upp till mellan 6-7 timmar.