Flyglinjen Luleå–Tromsö tillbaka

Nu på måndag den 13 januari körs en premiärflygning mellan Luleå och nordnorska Tromsö. Detta i samband med att Tromsö filmfestival sätter igång. Under våren kommer fler flygningar mellan orterna ske och den nygamla linjen utvidgas också till finska Uleåborg.

Inledningsvis flygs sträckan Oulu-Luleå-Tromsø fyra gånger under våren 2014. Flyglinjen kommer att etablerats under hösten 2014.

Tanken är att arbetspendlare och turister ska göra att linjen blir mer lönsam den här gången.

Bland finansiärerna av flyglinjen finns Norrbottens läns landsting.

Enligt landstingsrådet Kent Ögren (S) finns det ett tillräckligt underlag för att flyga mellan orterna, men man har tidigare brustit i marknadsföring.