Dålig arbetsmiljö inom hemtjänsten i Luleå kommun

Efter en inspektion av hemtjänsten i Luleå kommun ställer Arbetsmiljöverket krav på förbättringar av arbetsmiljön.

Bristerna som Arbetsmiljöverket funnit inom hemtjänsten i Luleå kommun handlar bland annat om att personalen utsätter sig för risker vid förflyttning av enskilda vårdtagare, samt att kommunen inte gjort fullständiga riskbedömningar och undersökt om det finns risk för olycksfall eller arbetsskada hos enskilda vårdtagare.

Vid inspektionen framkom också att det efter en omorganisation blivit minskad bemanning inom hemtjänsten i Luleå kommun, vilket gett en ökad korttidsfrånvaro på grund av ökad arbetsbelastning och stor stress för personalen.