Gällivare

48 renar kördes ihjäl av tåget

48 renar dödades i helgen vid en kollision med ett persontåg vid Kaitum, i Gällivare kommun.

Enligt renskötaren Ingemar Blind, i Girjas sameby, är det dåligt bete i området och renarna passerar järnvägsspåret då de försöker ta sig upp på fjället.

Trafikverket uppger till SVT:s samiska nyheter Oddasat att man vet om bristerna med viltstängsel på vissa sträckor, och att man ständigt jobbar för att lösa problemet.