Valfrihet ska bli obligatoriskt

Lagen bör ändras så att alla kommuner blir skyldiga att erbjuda äldre möjlighet att välja mellan olika hemtjänstleverantörer. Det föreslår en statlig utredning.

Kommunerna ska dock själva avgöra vilka delar av hemtjänsten som ska omfattas.

– Brukarna uppskattar möjligheten att välja och den bör inte vara beroende av i vilken kommun man bor, säger utredare Greger Bengtsson.

Lagen om valfrihetssystem trädde i kraft 2009. Sedan dess har antalet kommuner som infört valfrihet på ett eller flera områden inom socialtjänsten ökat från 40 till 181. En av dessa är Bodens kommun.