Det kan bli lättare för älgarna att passera E4:an

1:23 min

I kustkommunerna är viltstängslet läng E 4:an omdiskuterat eftersom det hindrar älgarna att följa sina naturliga vandringsleder. Men inom Trafikverket diskuteras nu planer på att underlätta för älgarna att passera E-fyran.

– Vi arbetar för att få fram material och göra analyser av var det kan vara rimligt att bygga olika typer av passager, säger Niklas Kemi, viltspecialist och ekolog vid Trafikverket.

Viltstängseln hindrar att omkring 70 procent av älgarna tar sig ut på vägarna. Det har också minskat trafikolyckorna och räddat människoliv, men för djuren är stängslen ett problem.

– Det blir ju en barriär, det blir mer eller mindre stopp på vissa sträckor, säger Niklas Kemi.

Inom trafikverket diskuteras nu om man ska försöka hjälpa älgarna att passera vägar med viltstängsel, exempelvis genom att bygga så kallade ekodukter.

– Det är en planskild passage, en bro över en väg som är gjord så att naturen bara fortsätter över vägen, säger Niklas Kemi.

Det finns ännu inga beslut om att bygga ekodukter i Norrbotten, och Niklas Kemi vet heller inte när det kan bli verklighet:

– Jag kan inte svara på det, men min förhoppning är att man kan ta beslut att bygga en eller någon åtminstone längs E 4:an.

Vilka jägare skulle gynnas av det, de närmast kusten eller de på andra sidan stängslet?

– Jag kan nog inte svara på det. Däremot tror jag älgarna skulle gynnas av det, och övrigt vilt också naturligtvis, säger Niklas Kemi.