Luleå kommun bäst i länet i arbetet med HBTQ-frågor

För första gången sedan 2006 har RFSL undersökt hur alla kommuner i landet jobbar med HBTQ-frågor. Det totala resultatet visar att Luleå hamnar på åttonde plats.

För första gången sedan 2006 så har RFSL gjort en övergripande undersökning i landets alla kommuner där man granskat kommunernas arbete med hbtq-frågor på olika områden.

Det handlar bland annat om hur kommunen arbetar med hbtq frågor i skolan och internt i kommunen. Undersökningen innehåller också statistik kring utsatthet för hatbrott och en mätning av skillnader i attityder till hbtq-personer i olika delar i landet.

241 av landets 290 kommuner har svarat och när sammanställningen presenterades idag, så står Luleå Kommun på åttonde plats, vilket gör Luleå Kommun till den bästa kommunen i länet.

Näst bäst i länet är Kalix Kommun som landar på en 19e plats och sedan kommer Övertorneå på plats 25.

Högst betyg i undersökningen får Göteborg, Växjö och Malmö. Sämst betyg får Storsfors kommun i värmland, samt två kommuner i västerbotten: Åsele och Vilhelmina.