Ökad verksamhet runt Östersjön skapar fler uppdrag för F 21

1:52 min

Den ökade militära aktiviteten i Östersjöområdet har gjort att personalen vid Norrbottens flygflottilj i Luleå har fått mer att göra.

Antalet starter för att identifiera eller avvisa flygplan som olovligen rör sig över svenskt luftrum har ökat kraftigt, enligt Jörgen Marqvardsen, flygchef vid F 21.

– De  senaste åren har det ökat kanske 40-50 procent, säger han.

Det betyder fler skarpa uppdrag för dina piloter. Vad tycker de om det?

– Incidentberedskapen handlar ju om flygvapnets existensberättigande och det är en uppgift som både är intressant och stimulerande. Det är alltid spännande. När man går ner och sätter sig i beredskap vet man aldrig vad som händer. Det är ju händelsestyrt, säger Jörgen Marqvardsen.

Incidentberedskapen innebär luftbevakning dygnet runt och att man ibland får gå upp med Jasplan för att identifiera och avvisa plan som kränker svenskt luftrum.

Piloter och övrig personal från F 21 finns därför med och sköter incidentberedskapen, bland annat veckovis från baser i södra Sverige. De åker då söderut för att dygnet runt kunna gå upp med Jas Gripenplan för att hävda vår territoriella integritet.

När beredskapen är på högsta nivå sitter piloterna redo i sina plan och kan lyfta direkt när det kommer en startorder, oavsett väder och tid på dygnet.

Det kan bli närkontakt mellan piloterna och det förekommer att man vinkar till varann.

– Det är ju nära avstånd till det andra planet, säger Jörgen Marqvardsen.

Stämningen vid mötet, vänlig, fientlig?

– Jag har aldrig varit med om annat än att det är en vänskaplig stämning. Har det blivit en kränkning så följer det andra planet de anvisningar man ger dem, något annat har jag aldrig varit med om.

Hur många kränkningar som sker varierar. Ifjol var det åtta och i år, fram till den sista juli, hade det skett sju kränkningar av det svenska luftrummet.

Vilka länder som kränker Sverige brukar inte avslöjas, men det handlar inte bara om ett land.

– Det är inget entydigt att det bara kommer från ett land utan jag har varit med om flera olika nationaliteter, säger Jörgen Marqvardsen.

Både från väst och så kallade östländer?

– Ja, det stämmer.