Luleå

Flygande reservkraft räddar skärgården

1:39 min

Att åka ut och reparera elkablar i havet när det är storm medför stora risker. Därför satsar nu Luleå energi på att ha reservkraftverk som kan köras ut med helikopter vid elavbrott i skärgården.

I hela Luleå skärgård finns cirka 800 elabonnenter fördelade på 20 öar. Islossning, ankring och trålfiske kan vara orsaker till problem med elkablarna i havet och nu har Luleå energi skaffat åtta reservkraftverk som kan användas vid strömavbrott för att teknikerna ska slippa laga kablar i alltför dåligt väder.

– Blir det ett strömavbrott under vintern tar det mellan tre dagar och en vecka att laga. Vi vet att alla inte kan vara utan ström så länge så därför känns det angeläget att ordna reservkraft, säger Sten Engström, chef för drift och underhåll vid Luleå Energi.

En elkund som varit med länge är Lars Göran Laurud som är fjärde generationens öbo. Hans förfäder har jobbat som lotsar på Rödkallen. På ön finns i dag inga bofasta men Lars Göran Laurud har stuga och är en av dagens 38 elabonnenter.

Han kommer ihåg att ön blev elektrifierad 1965 genom Sjörfartsverket men att strömmen var på väg att försvinna på 80-talet, tills så en dag när sjökabeln kunde tas i bruk.

– 7 juli 1987 var det. Det var en stor dag för oss som hade jobbat för det här. Vi fick ju gräva för lågspänningen och sätta upp kabelskåpen själva här på ön, berättar Lars Göran Laurud, som så klart är nöjd över att det nu finns möjlighet till reservkraft vid strömavbrott.

Laurud har varit med om en kortare strömavbrott som till exempel när träd har ramlat ner över kraftledningen, eller längre avbrott när det blivit nåt problem med sjökabeln.

Skepparen Johan Björklund driver Klubbviken på Sandön, och har själv en stuga på Brändö skär där det inte finns el.

– Det är jätteviktigt för oss företagare, till exempel att driva restaurangen på Klubbviken skulle inte gå utan el. Det är också viktigt att el finns i gästhamnar. På Brändöskär är det solceller och gasol som gäller. Det är klart att det skulle vara bekvämt med el där också, tycker Johan Björklund.

Luleå Energis elnätschef Tommy Haapala är så klart nöjd med att dagens försök med reservelkraftverket fallit väl ut och trots de 25-30 miljoner som de kommande fem åren ska satsas på skärgården har han inte glömt resten av kommunen.

Till exempel på landsbygden ska det vädersäkras, det vill säga att kablarna ska få plastöverdrag så att de blir mer motståndskraftiga.