LTU-studenter bakom mobil skyddskammare för gruvor

En ny typ av skyddskammare för gruvarbetare har tagits fram vid Luleå tekniska universitet.

Upphovsmännen är tio studenter som läser teknisk design. I djupa gruvor är det ofta höga temperaturer. Räddningsarbetet är komplicerat och kan ta lång tid.

I den nya skyddskammaren ska gruvarbetare klara sig upp till fem veckor. De två nya bärande idéerna, är dels att skyddskammaren är mobil och kan flyttas till just de områden i gruvan där säkerhetsbehovet är störst, dels att den har en vagn med tillgång till vatten, syrgas och batterier.