Kiruna sjukhus är bäst

Kiruna sjukhus är vald till bästa ort i landet för unga blivande läkare att göra sin AT-tjänst, enligt en undersökning av Sveriges yngre läkares förening.

På andra plats följer Avesta lasarett och på delad tredje plats sjukhusen finns tre sjukhus, bland annat Sunderby sjukhus i Luleå.

De topplacerade sjukhusen får de högsta betygen som uppmätts på många år, och andelen AT-läkare som upplever sig ha möjlighet att påverka sin arbetsmiljö ökar.

Undersökningen visar att en bra AT-ort kännetecknas av:

  • God handledning och ett starkt kollegialt stöd. 
  • En välfungerande jourverksamhet med god uppbackning för AT-läkare.
  • Möjlighet för AT-läkarna att påverka sin arbetsmiljö.
  • Förekomsten av en AT-chef med samlat arbetsgivaransvar och starkt mandat från sjukhusledningen.
  • Förekomsten av en studierektor med utbildningsansvar.
  • En tydlig rekryteringsprocess med ärliga utfästelser om vad orten kan och inte kan erbjuda.