Laddat vapen bara i skogen

Länspolisen uppmanar nu alla jägare till korrekt hantering av vapen för att undvika olyckor.

Nu har älgjakten inletts i länet, en efterlängtad tid för många jägare. Polisen riktar sig nu till älgjägare och andra när det gäller  att hantera sina vapen korrekt.

– Jag kan inte nog betona vikten av att ha sina vapen oladdade under alla motortransporter. Min rekommendation är att man endast laddar sitt vapen när man sitter på pass, säger Lars Lundman, faunasamordnare vid Polismyndigheten i Norrbotten.

Norrbottenspolisen kontrollerade ett antal jägare i går morse och två jägare rapporterades då för att de hade patroner i vapnet under transport, vilket är ett brott mot vapenlagstiftningen.

Lars Lundman vill även påminna om att inget vilt får jagas med hjälp av fordon. Detta brott mot jaktlagstiftningen och vapenlagstiftningen kan leda till vapenåterkallelse i fem år.