Val i P4 Norrbotten

”Politiker nedvärderar väljarna”

1:24 min

Politiker anser sig vara mer miljöengagerade än sina väljare. Det visar en studie från Luleå tekniska universitet på drygt 10 500 kommun- och landstingspolitiker runt om i landet.

Simon Matti, statsvetare på Luleå tekniska universitet och författare till studien, anser att resultatet pekar på att politiker nedvärderar sina väljare.

– De är ju våra representanter, det är ju vi som röstar fram dem för att driva de frågor som vi tycker är viktiga i slutändan. Det är klart att det är besvärande att politikerna ser sig själva som "bättre" än väljarna, eftersom de ska vara våra representanter på samma nivå, säger Simon Matti.

2012 lät forskarna på Luleå tekniska universitet alla landets kommun och landstingspolitiker ranka sitt miljöengagemang på en skala från 0-10.

Drygt 80 procent svarade, och de fick också uppskatta hur de tror att miljöengagemanget ser ut hos det egna partiets väljare. Mönstret var tydligt, Politiker, oavsett parti, anser sig vara mer "gröna" än sina väljare.

– En politiker ser sig själv som relativt miljöengagerad, och så tänker man "de andra där ute, de som röstar på mig, har inte mitt engagemang." Så man nedvärderar väljarnas engagemang konsekvent över partierna, säger Simon Matti. 

Hur mycker mer engagerade politikerna anser sig vara varierar mellan partierna.

Störst är glappet hos miljöpartister, som placerar sig nästan ett helt steg högre upp än sina väljare. Minst var det hos sverigedemokratiska politiker, som anser sig ligga knappt ovanför dem som röstar på partiet. 

Carola Lidén, gruppledare för Centerpartiet i Luleå och Britt Westerlund, landstingsråd för Socialdemokraterna i Norrbotten ser oroligt på siffrorna.

– Jag tror att det handlar om en okunskap - att man inte tror att medborgarna faktiskt tycker att miljön är viktig, säger Carola Lidén.

– Det kan ju vara så att vi tror oss veta mer än väljarna vet, och då är man farligt ute, avslutar Britt Westerlund.