Järnvägscentrum i Luleå utreds

Planer på stallar, tvätthallar, och verkstäder för tåg i Luleå kan störa fågelliv.

På det obebyggda industriområdet längst ut på Svartön i Luleå finns nu ett förslag om att anlägga ett järnvägscentrum. Det handlar om det område som var tänkt för projektet Stålverk 80.

Stallar, tvätthallar, och verkstäder för tåg ska kunna byggas om förslaget till detaljplan blir verklighet.

Området som skulle beröras av bygget är bedömt som viktigt för fågellivet. Förutom påverkan på fåglarna ska också påverkan på dagvatten och buller utredas.