Stor variation i Östersjöns siktdjup

1:41 min

Årets mätningar av hur det står till med miljön längs Östersjökusten har precis avslutats. De visar bland annat att det har varit ovanligt stor variation i hur grumligt vattnet har varit under sommaren.

Forskare från Stockholms universitet samlar varje år ett stort antal prover av Östersjön på uppdrag av Svealands kustvattenvårdsförbund. Mätningarna har pågått under 14 år.

Det kommer att dröja ett tag innan alla prover har analyserats, men redan nu kan forskarna se en ovanligt stor variation i vattnets grumlighet. Denna sommar har de mätt upp både några av de största och några av de minsta värdena någonsin under 14 års mätningar.

Mätning av siktdjupet görs genom att mäta hur långt ner man kan få syn på en vit plastskiva nedsänkt  i vattnet. Utöver siktdjup mäter man även värden som temperatur, salthalt, och syre och ljus.

Vetenskapsradion följer med forskarna i båten till Öregrund för att ta prover. Ulf Larsson, systemekolog vid Stockholms universitet och Sture Hansson, ekolog vid Stockholms universitet berättar om mätningarna.

Platserna som undersökts i Östersjön har mellan en och åtta meters siktdjup, och vid Öregrund cirka fem meter. Siktdjupet visar hur grumligt vattnet är. Det påverkas till exempel av mängden plankton.

Frågan är vad som kan ha gett väldigt klart vatten på vissa ställen i år. Några säkra svar finns inte, men kanske beror de på att de stora bottenväxande algerna trivts bra med den soliga sommaren att de har konkurrerat ut de små algerna.

– De har vuxit till mycket kraftigare än jag någonsin har sett tidigare i de områden där jag har varit. Det i sin tur kan ha påverkat mängden näringsämnen tillgängliga för små algplankton i vattenmassan. Mikroskopiska plankton som svävar fritt i vattnet påverkar siktdjupet mest, säger Ulf Larsson.