Farliga metaller i smycken

Höga halter av farliga metaller har hittats i smycken. Bland annat i flera butiker i Luleå där man hittade höga halter av bland annat bly, nickel och kadmium i halsband.

Kemikalieinspektionen genomför nu en nationell granskning tillsammans med flera av landets kommuner.

Myndigheten vill att företagen svarar på vilka åtgärder de kommer att vidta.