Naturvårdsverket godkänner LKAB:s naturvårdsplan

Gruvbolaget LKAB:s naturvårdsplan får godkänt av Naturvårdsverket. Planen gäller gruvan i Mertainen i Kiruna.

Visserligen kommer gruvverksamheten att medföra omfattande intrång i områden med högsta naturvärde, men Naturvårdsverket godkänner ändå LKAB:s plan på hur naturen och miljön ska kompenseras för det.