Kiruna

Osäkert läge för gokart-intresserade

1:29 min

Det är många olika verksamheter som påverkas när det nya Kiruna ska byggas. En är gokartbanan som drabbas när den nya E10:an ska dras genom området.

Det är många olika verksamheter som påverkas när det nya Kiruna ska byggas. En är gokartbanan som drabbas när den nya E10:an ska dras genom området.

– Situationen är ett stort frågetecken. Vi vet inte om vi ska vara kvar, vad som händer. Vi har fått ta det år efter år, ska vi flytta på grejerna, får vi en ny bana? säger Kerstin Kurki som är engagerad i Kiruna motorklubbs verksamhet på gokartbanan.

Banan är belägen nära Tuolluvaara utanför Kiruna, i det område där den nya staden ska byggas upp.

Väg E10 planeras att dras genom området och därför är Trafikverket inblandat.

Eva Ekelund är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun och hon säger att kommunen arbetar med att hitta en ny plats för gokartbanan.

– Sedan är det Trafikverket som har ansvaret för att hitta en uppgörelse med gokartbanans företrädare. Men kommunen är givetvis med där eftersom vi tycker att det är viktigt att ha kvar banan, säger hon. 

Det har hållits möten med föreningen men det är närmare ett år sedan.

– Det beror lite på att E10:ans byggnation är uppskjuten och det gör det inte lika akut och då har vi tagit mer akuta frågor först, säger Eva Ekelund.