Fastighetsägare i Kalix hotas av vite

Kalix kommun ansöker nu hos Mark- och miljödomstolen om att domstolen ska utdöma ett vite till två fastighetsägare, på 10 000 kronor för en ostädad tomt.

Kalix kommun fick förra sommaren in ett klagomål gällande en uppställd bil, virke och sly på tomten.

Paret skulle senast i juni i år ha forslat bort avverkade buskar, ris och träd från sin obebyggda tomt.

Enligt plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenhet för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.