Restavfall gör nytta i gruvindustrin

1:52 min

I Boden utvecklar forskare nu en ny teknik för att hindra miljöfarliga ämnen från gamla gruvupplag att läcka ut i naturen. Till sin hjälp har de överblivna rester från pappersmasseindustrin som återanvänds. 

Om rester från en gruvbrytning lämnas öppna, så riskerar luft och vatten att frigöra olika föroreningar, som kan rinna ut i naturen.

På Brännkläppens avfallsanläggning i Boden utvecklar nu forskarna en teknik för förhindra detta. Till sin hjälp kapslar forskarna in överblivet material från pappersmasseindustrin - så kallat grönlutslam.

– Grönlutslammet påminner om tandkräm i konsistensen, och den är väldigt tät. Så en fördel är att det går att bygga en tät barriär som hindrar både luft och vatten att komma in till avfallet, säger Christian Maurice, lektor i tillämpad geologi vid Luleå tekniska universitet.

Uppe på en höjd på avfallsstationen finns två långa limpformade jordhögar. Tittar man inuti dem, hittar man gruvrester, täckta av en blandning av jord och grönlutslam.

Hade man bara täckt resterna med jord, hade man varit tvungen att åka långt för att hitta jord av nog bra kvalitet. Men genom att blanda upp den befintliga jorden med grönlutslam höjer man tätheten, och minskar risken för att vatten ska rinna ner till gruvresterna.

Undviker man långa transporter minskar man utsläppen, och hittar dessutomen användning för ett annars obrukbart material. En dubbel miljönytta, med andra ord, menar forskarna.

– Idag finns inte så många andra sätt att avsätta grönlutslammet. Oftast har industrierna egna deponier där de gör sig av med slammet. Där gör det ingen nytta. Så på det här sättet kan man utnyttja det som idag är ett avfall, till att göra en förbättring för gruvindustrin, säger Christian Maurice.

Projektet på återvinningsstationen i Boden drivs av bland annat Boliden och Luleå tekniska universitet. Nästa sommar kommer man att utöka verksamheten, genom att använda tekniken i en av Bolidens gruvor i Västerbotten.