Stopp för infrakulvert i Kiruna

1:34 min

Det har länge funnits planer på att bygga en så kallad infrakulvert, ett stort rör med infrastruktur, under nya Kiruna centrum. Men just nu är det osäkert om det går att genomföra planerna.

– Det senaste med infrakulverten är att vi har stoppat upphandlingen på grund av att kostnaden rejält översteg det vi hade budgeterat, säger Jan Fjordell, VD i det kommunalt ägda bolaget Tekniska verken i Kiruna.

Hur kan det komma sig att kostnaden blev så mycket högre?

– Det håller vi på att titta igenom, om det beror på våra krav vi har ställt i förfrågan eller om det beror på den överhettade marknaden i Malmfälten. Ett anbud kom in, berättar Jan Fjordell.

– Vi gör ett omtag och har fortfarande ambitionen att bygga en infrakulvert i centrala delarna av nya Kiruna, säger han.

Det är ett stort rör som har en diameter på ungefär 2,5 till 3 meter. Tanken är att infrastruktur som till exempel fjärrvärme, el, vatten och avlopp ska kunna dras fram där.

Rörets storlek gör det enkelt att gå in och dra ännu fler ledningar om det skulle behövas i framtiden.

– Där man samtidigt kan gå in och reparera i händelse av problem, säger Fjordell.

Hur viktigt är det att få till kulverten?

– Den är en del i vår ambition att bygga det hållbara Kiruna, även om det är en liten pusselbit. Det är viktigt men inte avgörande på något sätt, säger Jan Fjordell.

Vad är alternativet till en kulvert?

– Det blir att dra det mer konventionellt. Då får vi fundera på hur vi gör det för att skapa samma flexibilitet, säger Jan Fjordell.