Kyrkan vill stoppa bostadsbygge

Kyrkorådet i Kalix vill ha stöd av Mark- och miljödomstolen att stoppa byggandet av flera bostadshus i två kvarter norr om kyrkan nära Kalixälven. 

Det är andra försöket att stoppa planerna. Kyrkorådet överklagade först till Länsstyrelsen, men fick inget gehör där.

Länsstyrelsen tycker inte att de kulturhistoriska värden som finns på kyrkans mark påverkas så mycket att detaljplanen ska stoppas, och anser inte heller att det blir en så betydande miljöpåverkan att byggandet måste avbrytas.

Kyrkorådet överklagar nu Länsstyrelsens godkännande till Mark- och miljödomstolen.