Vattnet avstängt i Laisvall

Idag kommer de som bor i Laisvall inom Arjeplogs kommun att vara utan vatten. Avstängningen beror på reparationer på ledningsnätet.

Arbetet beräknas vara avslutat kl. 20.

Ytterligare information publiceras på kommunens hemsida, www.arjeplog.se