Utmaning att sanera gammal skjutbana

1:20 min

Delar av det nya Kiruna ska byggas i det gamla skjutbaneområdet och därför måste marken saneras. Den stora utmaningen blir att försöka bevara flera hundra år gamla tallar.

Blyhagel och rester av lerduvor finns utspridda i det kommande bostadsområdet.

– Det blir en utmaning att bevara den typen av träd för de är känsliga för ingrepp i marken omkring. Här måste vi ta råd och hjälp av expertisen i landet och försöka göra det på bästa sätt. Målet är att bevara så mycket vegetation som möjligt, säger Mats Nilsson, avdelningchef för teknik inom Tekniska verken i Kiruna.

Grävandet i backen har startat och det har sanerats på de platser där vägarna byggs, men Tekniska verken avvaktar med att sanera på tomtmarkerna mellan vägarna.

– Där behöver vi ha en dialog med dem som ska bygga i området. Att de ritar upp var de har avsikt att ha huset och hårdgjorda ytor. För där kan vi gå mer oförsiktigt fram och ta bort vegetationen, säger Mats Nilsson.