Bollywood till Norrbotten

Filmkontakter med Indien ska ge Norrbotten betydligt ökad turism. Det tror man på Filmpool Nord och där satsar man nu på att få hit filmteam från Indien.

Man har viktiga direktkontakter mellan Luleå och filmstaden Bombay eller ”Bollywood”, där det görs ca 800 filmer per år.

Om filmare från Indien kommer hit så visas Norrbotten upp i Indien och det kan gynna turismen här, tror man på Filmpool Nord.

Samarbetet kan också ge norrbottniska filmare jobb och öka kommunernas inkomster, menar Filmpoolen.