Lönekaoset i Boden är över

Tvisten mellan Kommunal och Bodens kommun kring lönekaoset är över. Nu fungerar också lönesystemet tillfredställande.

Efter förhandlingar har de enskilda medlemmar, som drabbats av felaktiga löneutbetalningar, fått ersättning. En av anledningarna till att personalen fick felaktiga löner var att det nya lönesystemet togs i bruk innan ansvariga chefer fick utbildning.

Inga Britt Svensson, som är ombudsman för Kommunal, säger att arbetsgivaren verkligen satsat för att få bukt med problemen.

Kommunal drev ärendet som ett brott mot kollektivavtalet och krävde 100 000 kronor i skadestånd, men fick inget skadestånd i den lokala uppgörelsen. Inga-Britt Svensson har ännu inte tagit ställning till om hon ska gå vidare till förbundet centralt med skadeståndskravet.