Skogsstyrelsen vill stoppa gödslingsmetod

1:34 min

Sveaskogs gödsling av två skogsområden i Övertorneå har överklagats till mark- och miljööverdomstolen. Bakom överklagandet finns Skogsstyrelsen som anser att det finns miljörisker med att sprida behandlat avloppsslam i form av pellets.

– Vi anser att det är en stor sannolikhet att det kan bli skador på naturmiljön eftersom det här innehåller miljögifter, säger Emma Johansson, Skogsstyrelsens verksjurist.

Det kan handla om till exempel tungmetaller, organiska föreningar och medicinrester.

– Sannolikheten är så stor att vi tycker att den ska förbjudas innan vi vet mer om effekterna av den här spridningen, säger Emma Johansson.

Skogsstyrelsen menar att miljöeffekterna inte är tillräckligt utredda. Sveaskogs forskningsledare Hans Winsa håller inte helt med.

– Det är ju precis det vi håller på med. Vi utreder för att få fram ett underlag och se om det är tillräckligt bra ur miljömässig synpunkt, säger Winsa.

Han reagerar också på att Skogsstyrelsen benämner det som slamspridning.

– Vi har aldrig spridit något slam. Jag vet inte varför Skogsstyrelsen envisas med att kalla det för slam, det är ungefär som att kalla en spånskiva för sågspån, säger Hans Winsa.

Sveaskog har använt metoden på försök i Övertorneå sedan 2006.

Han säger att det är en torr produkt och kallar det för bionäring.

– Den är upphettad, pelleterad och hygieniserad och det innebär att det inte finns bakterier där. Den är godkänd ur miljösynpunkt. Det är material som är godkänt att använda vid livsmedelsproduktion.