Sveriges Radio 90 år

Sista striden om fjällskogarna 1989

11 min

Sveriges Radio firar 90 år i år med tillbakablickar i radiohistorien. Här ett reportage från 1989 och kampen för att rädda de sista orörda fjällskogarna.

Vad är ditt starkaste radiominne? Skriv till p4norrbotten@sverigesradio.se 

Sonja & Apmu-Ivar Kuoljok visade Norrbottensreportern Pär Fjällström runt i Juvvakielaområdets fjällnära skog i Jokkmokks kommun.

Råvaruindustrins behov av ökade resurser, som man ville hämta från rennäringsområdena, hängde som ett mörkt moln över urskogar som hade fått vara i fred sedan istiden, med en artrikedom som vida överträffade Sveriges övriga skogar.