Samiska föremål del av kolonialpolitiken

2:57 min

Att delvis under tvång samla in samiska föremål var en del av Sveriges kolonialpolitik under 1600-talet. Det är en av utgångspunkterna i ett nytt forskningsprojekt där flera institutioner är involverade.

Sameradion & SVT Sápmi har träffat projektledaren som är verksam vid Historiska muséet i Stockholm.

Det är via forskningsprojektet Att samla Sápmi som fem institutioner, Historiska muséet, Uppsala universitet, Linnéuniversitet, Uleåborgs universitet och Saemien sijte i Snåsa, ska svara på tre huvudfrågor: Varför samlade européer på samiska föremål under 1600-1700-talet? Vilken roll fick samiska föremål i relation till andra samlingar i världen? Vilken roll har samlandet haft för den samiska identiteten?