Landstingsdirektören Mats Brännström slutar

1:12 min

Mats Brännström har idag meddelat att han inte kommer att fortsätta som landstingsdirektör efter att hans förordnande går ut i april.

Mats Brännströms förordnande som landstingsdirektör går ut den 30 april 2015. Han har idag meddelat att han inte önskar ett nytt förordnande.

Eftersom att hans familj bor i Umeå har veckopendlandet slitigt och beslutet har grott fram, säger han.

-- Under sommaren och hösten har tankarna växt fram att jag kanske ska försöka få det här lite bättre.

Han är utbildad läkare men det är snart tio år sedan han arbetade som läkare. Han tror inte att han kommer att börja jobba som läkare trots den stora läkarbristen i Norrbotten.

– Nej det tror jag inte kommer att hända, i alla fall inte just nu, berättar Mats Brännström.

Rekrytering av en ny landstingsdirektör inleds omgående. Under perioden från första maj till sista oktober kommer Hans Rönnkvist att tillförordnas som landstingsdirektör och Veronika Sundström som biträdande landstingsdirektör.