Färre fåglar i Gammelstadsviken

1:48 min

Det som brukar beskrivas som en av Sveriges bästa fågelsjöar, Gammelstadsviken, är inte längre lika gästvänlig för fåglar.

Just nu görs vissa ansträngningar för att förbättra för fåglar i området, men vattenmiljön är desto svårare att göra något åt.

Det mesta beror på naturliga förändringar, enligt ekologen Peter Erixon, som har inventerat vattenmiljön i Gammelstadsviken.

– När jag inventerade var det lite läskigt att gå på gungfly-områdena. Det gungade rejält och man blir lite orolig att man ska gå igenom, säger han.

Gungfly är en tät matta av torv som flyter på vattenytan – och som i det här fallet hålls ihop av kaveldun. Den höga växten, med de cigarrliknande kolvarna högst upp, har de senaste årtiondena tagit över strandkanten, där vassen tidigare dominerat.

– Tidigare när det vass och fräken som var längst ut mot vattnet, var det lätt för fåglarna att söka skydd och simma in i vassbältena och samtidigt hitta föda.

Vattnet i sjön har också blivit betydligt grumligare och förlorat mångfalden av vattenväxter. Det har gjort det svårare för sjöfåglarna att hitta föda.

Minskningen av antalet fåglar och fågelarter i sjön kan ha flera, olika orsaker. Men Peter Erixon tror att förändringarna i Gammelstadsviken är en viktig bidragande orsak.

– Jag vill hålla det för troligt att de här förändringarna: sämre vattenkvalitet, brist på undervattensvegetation, strandkanten förändrad – har bidragit till att många arter kanske inte trivs lika bra här längre.