Piteå tar emot fler asylsökande

1:44 min

På grund av den pågående flyktingkrisen i Europa utökar nu Piteå sitt flyktingmottagande. Kommunen säger sig nu vara redo att ta emot upp till 300 flyktingar per år, varav 100 barn. 

– Piteå kommun är redo, vi har ju haft ett lågt flyktingmottagande och har ju också en låg andel utrikesfödda i vår kommun. Vi är redo att vara solidariska för människor på flykt från krig och förtryck och vi är beredda att utveckla vår kommun i mångfaldens tecken, säger vice kommunalrådet Helena Stenberg (S).

I Statistiska centralbyråns årliga kommunenkät meddelande Piteåborna att de ville se Piteå kommun ta täten i just migrationsfrågorna och det är en bidragande orsak till kommunens initiativ. 

– Det finns ett stort engagemang och jag hoppas och tror att Piteåborna nu visar sitt engagemang på riktigt. Att bli flyktingvän, kanske bli gode man mot ensamkommande flyktingbarn, jobba i föreningar och privat med att hälsa våra nya Piteåbor välkomna, säger Helena Stenberg.

Det finns dock fortfarande frågetecken kring bostäder till de asylsökande.

– Vi har en bostadsbrist i Piteå kommun, så vi jobbar ju med frågan på bred front. Nu kommer vi att lägga lite extra energi på att jobba med bostadsfrågan och det handlar om allt från nyproduktion till att ställa om befintliga lokaler till bostäder

Men det kan ju ske ganska snabbt, vad gör ni för att få fram bostäder just nu?

– Vi har en del akutplatser som vi förhyr helt enkelt. Vissa av dem kommer kanske att finnas kvar en längre tid, andra avyttrar vi när vi fått mer permanent. Till exempel boenden för våra ensamkommande flyktingbarn men just nu har vi en del akutplatser som vi använder.