Migrationsverket överväger att skicka personal för att ta emot flyktingar

Den här förmiddagen har det anlänt två bussar med flyktingar till tågstationen i Luleå. De har rest helt i egen regi och är inte registrerade hos Migrationsverket.

Därmed är de inte heller Migrationsverkets ansvar förrän de åberopar asyl i Sverige.

Flyktingarna som anlände till Luleå idag möttes av frivilliga krafter som välkomnar och stöttar med mat och kläder.

Migrationsverket i Stockholm och Malmö har haft personal ute vid järnvägsstationer för att ta om hand om människor som kommer dit och vill åberopa asyl i Sverige.

Migrationsverket i Boden har dock inte tidigare fått signaler om att det behovet finns här i Norrbotten. Om behovet finns kommer myndigheten överväga att skicka personal till järnvägsstationer i Luleå och Boden, berättar Per-Eric Bjurholt vid Migrationsverket i Boden.