Hon får jämställdhetspris på 100 000 kronor

Årets pris för Norrbottens bästa jämställdhetsarbete går till Ulrica Åström från Luleå.

Ulrica Åström har haft ledande poster inom privat, ideell och offentlig sektor och har tidigare jobbat med mångfald på Röda korset.

De senaste tio åren har hon (i sitt eget företag Luqrus utveckling AB) utbildat företag och organisationer i bland annat jämställdhet och mångfald.

Priset delas ut i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens läns landsting, Luleå tekniska universitet, Kommunförbundet Norrbotten, Luleå Näringsliv AB och LKAB. Prissumman är på 100 000 kronor. 

Genom sitt företagande och personliga ledarskap arbetar Ulrica Åström aktivt för jämställdhetsintegrering. Hon räds inte att lyfta frågor som berör jämställdhet i de situationer där hon befinner sig och genom utbildning och kunskapsspridning verkar hon för att bryta stereotypa könsmönster. Ulrica Åström ger ett professionellt intryck präglat av eftertänksamhet som genererar förändring och förbättring som gagnar hela Norrbotten.