Landstinget saknar en halv miljard i intäkter varje år

1:20 min

Landstingets verksamheter använder idag mer pengar än vad som kommer in. Ökad effektivitet och rationaliseringar räcker inte för att få balans i ekonomin. Nu väntar en höjning av landstingsskatten.

Landstinget i Norrbotten behöver öka sina intäkter med en halv miljard kronor per år för att komma i ekonomisk balans 2018.

Skatteintäkterna minskar i takt med att befolkningen minskar samtidigt som kostnaderna ökar. Dessutom förlorar Norrbotten på de statliga utjämningsbidragen.

– Vi kan inte fortsätta att använda mer pengar än vad som kommer in, säger landstingsrådet Maria Stenberg (S).

Hon kritiserar staten och regeringen för att de inte tagit ansvar för den generella finansieringen av sjukvården.

– Vi ska göra vårt, men staten ska också göra sitt, säger Maria Stenberg.

Landstingets verksamheter har krav på sig att öka effektiviteten och att rationalisera. Vården ska hålla högsta kvalitet till lägre kostnader.

I oktober/november ska norrbottningarna få besked om hur politikernas krav på balans i ekonomin ska genomföras.

– Just nu tittar vi på allt. Det är viktigt att vi sänker våra kostnader, men vi har landets lägsta landstingsskatt och jag måste titta på intäktssidan, säger Maria Stenberg.

Norrbotten är stort, 25 procent av landet yta. Här finns två länssjukhus (Luleå och Gällivare), tre närsjukhus (Piteå, Kalix och Kiruna) och hälsocentraler i alla 14 kommuner. Den här strukturen ger överkostnader på 250 miljoner kronor per år.

Maria Stenberg, budgetchefen Carola Fransson och tillförordnade landstingsdirektören Hans Rönnkvist brottas med att få verksamheterna att anpassa sig till de pengar de har. Uppdraget är att inte vältra över kostnader på kommande generationer.

– Vi kan inte säga upp folk som företag kan göra. Vi ska ha hälso- och sjukvård i varje kommun. Ska vi klara det måste vi titta på kostnader och intäkter, säger Maria Stenberg.

En norrbottning med 25 000 kronor i månadslön betalar idag 1 800 kronor mer i sammanlagd skatt än den genomsnittlige svensken. Skatten fördelas på staten, landstinget och kommunen. En höjning av landstingsskatten kan öka den skillnaden ytterligare.