Självmorden ökar i Norrbotten

Antalet självmord minskar i Sverige, men i Norrbotten har utvecklingen varit den omvända. Här har ökningen varit procentuellt störst i landet.

I Norrbotten tog 57 människor sitt liv under 2014 och det är en kraftig ökning - nästan en fördubbling - från 2013 när 31 människor tog sitt liv.

Genomsnittet de senaste fem åren är 43 självmord per år i Norrbotten.

Det visar statistik från Socialstyrelsen, som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt, med anledningen av att den suicidpreventiva dagen uppmärksammas världen över idag.

Fokus ligger på hur det går att förebyggande och förhindra självmord.